Sindirim Sağlığı Yönetimi

Digestive Health Management

HK%20foto_edited.jpg
Dr. Hakkı Kumuşoğlu

Son yıllarda önemi giderek anlaşıldığı üzere sindirim fonksiyonu sağlıklı bir yaşam için kritik öneme sahiptir. Barsak fonksiyon bozuklukları yalnızca sindirim sistemi hastalıklarının değil, diyabetten obeziteye, kalp-damar hastalıklarından otoimmün hastalıklara, hatta duygu-durum bozukluklarından otizme kadar pek çok hastalığın gelişiminde rol oynamaktadır.

shutterstock_418295578 (1).png

Kapsamlı dışkı analizi ile, sindirim sistemi fonksiyonu ile ilgili biyobelirteçler, barsak mikrobiyatası, inflamasyon belirteçleri ve immunolojik testlerin sonuçları birlikte değerlendirilmekte; patojen mikrop veya mantar/maya varlığında bunların tedavisiyle başlanıp, sonrasında bağırsakların o kişiye uygun probiyotiklerle restorasyonu yapılmaktadır.